22 Maj imieniny: Julia, Wiesława, Helena
*** POLECAMY ***
Nieśmiałość - jak się jej pozbyć?


Autor : Aleksander Łamek

CZYTAJ WIĘCEJ


STRONA GŁÓWNA
O MNIE
PUBLIKACJE
KONSPEKTY
ARTYKUŁY PLASTYCZNE
GRY I ZABAWY EDUKACYJNE
GRY I ZABAWY RUCHOWE
PEDAGOGIKA SPECJALNA
KSIĘGARNIA EDUKACYJNA
Projekty domów
REWALIDACJA
LOGOPEDIA
REWALIDACJA-KSIĄŻKI
KARTA NAUCZYCIELA
KWALIFIACJE NAUCZYCIELI
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
DLA NAUCZYCIELI
AWANS ZAWODOWY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
RELIGIA
GALERIE ZDJĘĆ
KSIĘGA GOŚCI
FORUM DYSKUSYJNE
SPONSORZY
KONTAKT

METODY I TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCHGoogle
PROJEKTY DOMÓW


Jak napisać, przepisać
i z sukcesem obronić
pracę dyplomową?TOP SECRETPROGRAM KNILLA

Program ten przeznaczony jest dla rodziców dzieci upośledzonych umysłowo oraz dla młodzieży, dorosłych, którzy napotykają na poważne trudności w komunikowaniu sie z dziećmi.
Celem programu jest rozbudzanie aktywniości dziecka.

PROGRAMY AKTYWNOŚCI:

1.Świadomość ciała, kontakt i komunikacja

Stworzone zostały przez Mariannę i Christophera Knillów. Podstawowym celem rozbudzenie aktywności osoby niepełnosprawnej, zachęcenie jej do działania i przejawiania własnej inicjatywy. Działania terapeutyczne oparte są na tworzeniu sposobności do doświadczania i organizowania podstawowych informacji o sobie. Niezbędne zatem jest tworzenie warunków, w którym podopieczni będą czuli się bezpiecznie i będzie możliwe utrzymanie uwagi. Dlatego każdą aktywnośc poprzedzają i kończą specjalne dźwięki. Muzyka stanowi ważny element programu aktywności.
Programy te zawierają opis sposobów notowania postępów w rozwoju podopiecznego, które to sposoby ujęte sąw trzy kategorie:
1.Uczestniczenie w zajęciach.
2.Uważność.
3.Występowanie zachowań zakłócających

Publikacja
Knill M. 'Programy aktywności. Świadomość ciałą. Kontakt i komunikacja'. Centrum Metodyczne pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN. Warszawa 1995

2. Dotyk i komunikacja

Program opracowany przez Christophera Knilla. Przeznaczony jest dla rodziców, wychowawców pracujących z dziećmii, które posiadają różnego typu zaburzenia rozwojowe, jak tez dla dzieci zdowych. Podstawowym założeniem jest oparcie działań stymulujących rozwój dziecka na zmysle dotyku. Doświadczanie kontaktu fizycznegojest podstawą rozwoju związków z innymi ludźmi i komunikacji między nimi. Autor jednak zwaca uwagę, że na skuteczność oddziaływań nie będzie wpływała ilość, lecz jakość kontaktów, jakie ma dzicko z innymi ludźmi.
Dlatego ważne jest powtarzanie tych samych sytuacji w różnych okolicznosciach.
Program zawiera wskazówki słóżące jak najlepszemu zaplanowaniu i przygotowaniu sesji kontaktu. Określona jest w nim również struktura poszczególnych spotakń i wskazówki pomocne w pracy. Ważnym elementem w wykonywaniu ćwiczęń jest muzyka.

Literatura zalecana
Knill Ch. 'Dotyk i komunikacja'


KSIĘGARNIA EDUKACYJNA - POLECAM


Copyright©2005-2019 www.oligofrenopedagogika.pl
Aktualizacja 2019