19 Lipiec imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
*** POLECAMY ***
Allegrowy Super Sprzedawca


Autor : Wojciech Cywiński

CZYTAJ WIĘCEJ


STRONA GŁÓWNA
O MNIE
PUBLIKACJE
KONSPEKTY
ARTYKUŁY PLASTYCZNE
GRY I ZABAWY EDUKACYJNE
GRY I ZABAWY RUCHOWE
PEDAGOGIKA SPECJALNA
KSIĘGARNIA EDUKACYJNA
Projekty domów
REWALIDACJA
LOGOPEDIA
REWALIDACJA-KSIĄŻKI
KARTA NAUCZYCIELA
KWALIFIACJE NAUCZYCIELI
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
DLA NAUCZYCIELI
AWANS ZAWODOWY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
RELIGIA
GALERIE ZDJĘĆ
KSIĘGA GOŚCI
FORUM DYSKUSYJNE
SPONSORZY
KONTAKT

METODY I TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCHGoogle
PROJEKTY DOMÓW


Jak napisać, przepisać
i z sukcesem obronić
pracę dyplomową?TOP SECRET


REWALIDACJA:Rewalidacja indywidualnaMETODY REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ

Metoda dobrego startu
Metoda Weroniki Sherborne
Metoda czytania globalnego G. Domana
Program Knilla
Metoda Marianny Frostig
Terapia domowa Magdaleny Grodzkiej
Integracja sensoryczna
18 struktur wyrazowych
Elementy Dramy
Metoda malowania dziesięcioma palcami


Elementy relaksacji
Muzykoterapia
Metoda Dennisona
Ćwiczenia grafomotoryczne
Metoda porannego kręgu
Hipoteriapia
Dogoterapia
Metoda Kepharta
Metoda Vacłava Vojty
Metoda Petö
Neurorozwojowe usprawnianie – NDT-Bobath
Metody oparte o kontakt z ciałem
Rewalidacja pozycje książkoweMetody logopedyczneKSIĘGARNIA EDUKACYJNA - POLECAMPROJEKTY DOMÓWCopyright©2005-2019 www.oligofrenopedagogika.pl
Aktualizacja 2019