22 Maj imieniny: Julia, Wiesława, Helena
*** POLECAMY ***
Chłopiec czy dziewczynka...


Autor : Karol Wójcik

CZYTAJ WIĘCEJ


STRONA GŁÓWNA
O MNIE
PUBLIKACJE
KONSPEKTY
ARTYKUŁY PLASTYCZNE
GRY I ZABAWY EDUKACYJNE
GRY I ZABAWY RUCHOWE
PEDAGOGIKA SPECJALNA
KSIĘGARNIA EDUKACYJNA
Projekty domów
REWALIDACJA
LOGOPEDIA
REWALIDACJA-KSIĄŻKI
KARTA NAUCZYCIELA
KWALIFIACJE NAUCZYCIELI
USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
DLA NAUCZYCIELI
AWANS ZAWODOWY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
RELIGIA
GALERIE ZDJĘĆ
KSIĘGA GOŚCI
FORUM DYSKUSYJNE
SPONSORZY
KONTAKT

METODY I TECHNIKI BADAŃ PEDAGOGICZNYCHGoogle
PROJEKTY DOMÓW


Jak napisać, przepisać
i z sukcesem obronić
pracę dyplomową?TOP SECRETINTEGRACJA SENSORYCZNA

Metoda ta stosowana jest u dzieci autystycznych i głęboko upośledzonych umysłowo, u których występują zaburzenia w układzie nerwowym, polegające na niewłaściwym przetwarzaniu inforamcji, co wywołuje dezorganizację i chaos w postrzeganiu rzeczywistości.
Integracja sensoryczna – stanowi zjawisko integracji czynności zmysłowych. Na proces ten składają się:
- odbiór bodźców za pomocą zmysłów,
- segregowanie – eliminowanie dokonywane w odrębie układu nerwowego, a także rozpoznawanie i przypisywanie odpowiednich znaczeń bodźcem,
- łączenie tych informacji z uprzednio odebranymi,
- wytwarzanie odpowiednich reakcji adaptacyjnych na dane bodźce,
- zapamiętanie tych sposobów reagowania w celu przyszłego wykorzystania ich.

Celem tej terapii jest wzbogacenie zdolności mózgu do dostrzegania bodźców płynących z otoczenia, do odczytywania i zapamiętywania ich oraz opartego na tej podstawie świadomego działania. Terapeuta nie jest skoncentrowany na efekcie terapii, lecz na jej przebiegu – nie walczy z objawami, ale z ich przyczynami. Jego działania, oparte na wynikach bardzo szczególowej diagnozy, obejmuja przede wszystkim:
odpowiednie przygotowanie środowiska zewnętrznego,
dostosowanie do potrzeb dziecka prostej stymulacji zmysłow,
polisensoryczną stymulację,
motywowanie dziecka do podejmowania wysiłku.

Przebieg procesu integracji zmysłów decydować będzie zarówno o jakości wykonywanych przez dziecko ruchów, rozwoju świadomości własnego ciała, jak i sposobie postrzegania świata. To zaś leży u podstaw kształtowania się wyższych czynności umysłowych.
Proces integracji sensoryczno-motorycznej nie zawsze jednak przebiega prawidłowo. W pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo można zaobserwować na poszczególnych etapach tego procesu różnego typu zaburzenia. Mogą one przybierać rozmaite formy, np. zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzeń koordynacji wzrokowo – ruchowej, trudności w rozwoju mowy, zaburzeń zachowania.

Literatura zalecana

Bogdanowicz M., 'Integracja percepcyjno – motoryczna Teoria, diagnoza, terapia'.KSIĘGARNIA EDUKACYJNA - POLECAM


Copyright©2005-2019 www.oligofrenopedagogika.pl
Aktualizacja 2019